Zaštićeni najmoprimci na udaru neodgovorne vlasti

Prijedlog zakona o najmu stanova predstavlja bačenu kost između zaštićenih najmoprimaca i vlasnika stanova, a država pere ruke. Radi se o konfuznom, nedorečenom i zbrda zdola sklepanom prijedlogu. Pitam se, zašto se sada na brzinu želi donijeti ovaj zakon? Očito nije poticaj presuda Europskog suda pravde da se želi na brzinu, preko koljena riješiti ovaj…
Read more